Dostępność do usług równa dla wszystkich

0
906

Każdy powinien mieć taką samą możliwość skorzystania z usług oraz dostęp do sektorów kultury, służby zdrowia czy edukacji. Jednak niektóre osoby mogą mieć utrudniony dostęp ze względu na niepełnosprawność lub sytuację finansową. W tym celu rząd tworzy specjalne programy, mające pomóc takim osobom. Jednym z takich programów jest Dostępność Plus.

Program dostępność Plus

W ramach programu wyróżnionych zostało osiem obszarów, które otrzymują wsparcia ze strony rządu w celu zwiększenia ich dostępności dla obywateli ze specjalnymi potrzebami. Należą do nich transport, edukacja, służba zdrowia, usługi, cyfryzacja, architektura, koordynacja i konkurencyjność. Pieniądze na dofinansowania pochodzą z europejskich funduszy, jak i środków krajowych. Na chwilę obecną projekt zaplanowany jest do 2025 roku, obejmując koszt blisko 23 mld złotych.

Dostępność Plus dla osób niesłyszących

Szczególną grupą wyróżnioną w ramach programu Dostępność Plus są osoby niesłyszące lub mające problemy ze słuchem. Takie osoby mają problemy z aktywnym uczestnictwem w życiu publicznym i społecznym ze względu na trudności z komunikacją. Ich funkcja czytania i rozumienia tekstu czytanego działa słabiej i wolniej. Osoby głuche nie są w stanie porozumieć się z innymi werbalnie. Z tego powodu często napotykają trudności z załatwianiem spraw w miejscach publicznych oraz urzędach.

W ramach programu działa oprogramowanie Migam. Ma ono zapewniać dostęp do zdalnego tłumacza języka migowego. W ten sposób, osoba niesłysząca może skorzystać z pomocy tłumacza w dowolnym miejscu, dzięki połączeniu video. Tłumacz będzie przekładał na bieżąco słowa osoby, z którą niesłyszący próbuje się porozumieć. Poza tym, dodatkowo dofinansowuje się naukę języka migowego w ramach kursów dla firm i instytucji, by ułatwić funkcjonowanie osobom z zaburzeniami słuchu w przestrzeni publicznej.

Program Dostępność Plus zapewnia ułatwienia dla osób z różnym stopniem niepełnosprawności. Ma to przynieść korzyść obopólną, zarówno dla samych niepełnosprawnych i dla ogółu społeczeństwa. Wprowadzone możliwości mają ułatwić kontakt i obsługę instytucjom publicznym osób ze specjalnymi wymaganiami.

 

________________________________________________________________________
ARTYKUŁ SPONSOROWANY | Drogi czytelniku powyższy artykuł może być materiałem reklamowym (artykułem sponsorowanym), który został napisany lub zlecony przez reklamodawcę.